Estynyt persoonallisuus

 • riittämättömyyden tunteita
 • liiallista herkkyyttä kritiikille
 • pelkoa ja ahdistusta siitä, että sanoo tai tekee jotain väärin
 • tarvetta olla pidetty
 • sosiaalisten tilanteiden välttelyä
 • läheisten ihmissuhteiden välttelyä
 • hylätyksi tulemisen pelkoa
 • henkilökohtaisten tunteiden piilottelua
 • uusista haasteita kieltäytymistä
 • jämäkkyyden puutetta
 • itsensä pitämistä muita huonompana
 • vaikeutta luottaa toisiin ihmisiin
 • aloitteellisuuden puutetta yhteydenpidossa toisiin
 • päätöksenteon välttelyä
 • yliherkkyyttä tulkita toisten sanalliset ja sanattomat viestit negatiivisesti
 • loukkaantumista helposti toisten sanomisista ja tekemisistä
 • olemuksesta heijastuvaa pelokkuutta ja jännittyneisyyttä

Tuntuuko tutulta? Onko elämäsi kapeutunut? Kärsitkö tilanteesta? Tuntuuko elämäsi epäonnistumiselta? Ihminen voi olla eristäytyvä ja tyytyväinen elmäänsä, mutta estynyt henkilö ei haluaisi olla estynyt ja yksin. Estynyt persoona on usein ollut ujo lapsesta lähtien, mutta on myös muistettava, että ujouskaan ei ole aina ongelma, vaan se voi olla myös voimavara. Kts. Ujoudessa on voimaa.

Lue lisää: Estynyt persoonallisuus – jatkuvaa huonommuuden ja riittämättömyyden tunnetta

Tuimakan tarina kainosta henkilöstä, myös parisuhteen näkökulmasta: Kaino – eli estynyt persoonallisuus