KEHO-MIELI osa 3. Kehon järjestäytyminen

Keho säilöö, peilaa ja reagoi suhteessa sisäisiin kokemuksiimme ja suhteessa toisiin ihmisiin, kuten myös eläimiin. Yleisesti tunnettua on sanaton viestintä ihmisten välillä, joskin sitäkin teemme enemmän, mitä itse tiedostamme. Keho viestii myös ihmiselle itselleen monin eri tavoin. Psykofyysisessä lähestymistavassa puhutaan George Downingin kehittämästä kehon järjestäytymisen teoriasta (body organizing). Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä hienovireistä jäsentymistä ja muutosta, mitä kehossa tapahtuu kaikessa toiminnassa ja vuorovaikutussuhteissa. Nämä pienet ja joskus suhteellisen suuret, joskin tiedostamattomat, muutokset ilmenevät mm. asennoissa, liikkeissä, tasapainossa, eleissä, ilmeissä,  silmän liikkeissä, äänensävyissä, lihastonuksessa ja hengityksessä. Järjestäytyminen on pitkälti tiedostamatonta, kaiken aikaa tapahtuvaa jatkuvaa muuttumista (flow). Näistä pienistä kehollisista vihjeistä ja niihin liittyvistä tunteista sekä ajatuksista on mahdollista tulla tietoiseksi pysähtymällä kuuntelemaan kehon tuntemuksia

Kehon järjestäytymisen mallit syntyvät varhain ja ne muokkautuvat kehityksen edetessä painottuen varhaisen kiintymyssuhteen mallittamalla tavalla. Myöhemmässä elämänvaiheessa tämä toimintatapoihin ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttava kehon järjestäytymisen tapa ei välttämättä ole enää toimiva. Tällöin ”epäsopivuus” saattaa näkyä esimerkiksi tunteiden säätelyn vaikeutena. Keho säilöö tunteita ja kokemuksia, käsityksemme itsestämme ja toisista sekä siitä kuinka olemme oppineet olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Keho reagoi ennen kuin ehdimme tietoisesti havainnoida sitä mitä tunnemme ja ajattelemme. Kehon järjestäytymisen käsitteen uutta tuova kiinnostuksen kohde on ajatusten ja kehon välisen yhteyden tutkimien unohtamatta kuitenkaan ajatusten ja tunteiden välistä yhteyttä, ei myöskään tunteiden ja kehon välistä yhteyttä.  Liikutaan ikään kuin kolmiossa. Tähän kolmioon lisätään vielä aistimusten ja mielikuvien yhteys kehomme järjestäytymiseen. Kehon reaktioiden, kehollisen järjestäytymisen tunnistaminen on väylä tiedostamattomiin proseseihimme. Tietoiseksi tukeminen antaa avaimia itsesäätelyn kehittämiseen, kuten myös vuorovaikutussuhteissa tapahtuvan säätelyn kehittymiseen (Söderholm 2022) kirjassa Keho ja Mieli – Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan.

Kuinka kuunnella kehoa?

On yllättävää kuinka paljon keho kertoo, kun sitä opettelee havainnoimaan ja sallii kaikkien tunteiden, tuntemusten, liikkeiden ja liikeimpulssien, sekä aistimusten tulla tietoisuuteen. Ei kannata huolestua, jos vaikuttaa siltä, ettei kuule kehossaan mitään. Toisille on helpompaa, toisille täysin vierasta asettua havainnoimaan itseään, mutta yleisesti voidaan sanoa, että vaatii totuttelua ja toistoja oppia kuulemaan kehon viestejä. Voiko tässäkään taidossa päästä koskaan täysin perille, aina on mahdollista päästä havainnoimaan entistä hienovavaraisempia vihjeitä ja aistia kokemuksia syvemmin. Päämääränä ei ole maali, vaan matka.

Esimerkkejä siitä, mitä kaikkea kehosta voi havainnoida:

Kehon osien havainnointi tarkasti, osa-osalta, varpaista päälakeen. Molemmat puolet yhtä aikaa tai erikseen, sen mukaan mikä kulloisellakin hetkellä sopivalta tuntuu.

Aistimusten havainnointi: Tuntuuko kipua, liikettä, liikkeen tarvetta, jännitystä? Tuntuuko joku kohta kehossa erityisen miellyttävältä, epämiellyttävältä?

Kasvojen havainnointi: Kannatko jotakin ilmettä? Pyrkiikö jokin ilme kasvoillesi, pidätteletkö sitä? Onko silmien ja suun ympärystössä kireyttä? Ovatko leukaperät jännittyneet?

Kehon kannattelun havainnointi. Mistä kohdin olet kosketuksissa alustaan? Ovatko kehon rakennuspalikat  päällekkäin? Onko painopiste enemmän ylä- vai alakehossa, edessä, takana sivulla?

Autonomisen hermoston vaikutusten havainnointi: Sydämen syke, hengitys? Käsien kylmyys, kosteus/lämpimyys, kuivuus? Suoliston toiminta? Lihaksiston jänteys /rentous?

Liikeimpulssien ja mielikuvien havainnointi: Haluaisitko muuttaa asentoa, ilmettä? Pyrkiikö mieleen ajatuksia, mielikuvia? Onko muita impulsseja? Miltä tuntuu, jos pidättelet niitä? Mihin ne saattavat liittyä?

Tunteiden ja mielen havainnointia: Löydätkö tunnereaktioita ja niihin liittyviä kehollisia tuntemuksia? Miten ne kehittyvät, kun havainnoit niitä? Liittyykö niihin ajatuksia tai mielikuvia? (Lounela 2022) kirjassa Keho ja Mieli – Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan.

HARJOITUS – Kehon skannaus harjoitus:  Voit tehdä tämä harjoituksen itsenäiesti ohjaten huomiotasi osa osalta käyden läpi koko keho tai keskittyen tiettyihin alueisiin. Käy ajatuksella läpi kehon osat kuulostellen kaikkia mahdollisia tuntemuksia  kuten edellä kuvattiin mitä kaikkea kehosta voikaan havainnoida. Voit käydä molemmat puolet yhtä aikaa läpi tai edeten ensin vasen sitten oikea puoli. Voit myös kokeilla helpottaako havainnointia, jos jännität ensin hetken aikaa ihan kevyesti kohtaa jota parhaillaan havainnoit.  Kehon skannaus tuntuu usein erittäin rauhoittavalta ja toimii itsessään rentoutusharjoitteena. Mutta, jos harjoitus tuntuu pahalta, esimerkiksi ahdistaa, pelottaa, tulee turvattomuuden tunnetta, niin älä tee tätä harjoitusta, ainakaan yksin.

HARJOITUS: Videolinkki ohjattuun skannausharjoitukseen

HARJOITUS: Videolinkki Kehon tunteiden havainnointi (Emilia Kujala)

Kehon uudelleen järjestäytyminen

Kehon uudelleen järjestäytymisellä tarkoitetaan keho-ajatus-tunne kolmioon vaikuttamisen kautta ilmenevää tai tuotettua kehollista muutosta. Muutos voi saada alkunsa siitä, että muuttaa tietoisesti kehollista olotilaa esimerkiksi asentoa, ilmettä, lihasjänteyttä, liikettä. Tai muutos voi nousta siitä, että ajattelee ja asennoituu uudella tavalla tai on antanut tilaa ennen tukahdutetulle tunnekokemukselle. Nämä puolestaan muokkaavat kehollista järjestäytymistä.  Lounela (2022)  toteaa Keho ja Mieli kirjassa ”Kehollisesti voit kokeilla muutosta etsimällä kehollisen orientaation, joka vaikuttaa koko syy-seurauskehään ja sitä kautta muuttaa toimintaa”.

Kokeile: Anna hartioiden lysähtää, olkapäiden kääntyä eteen, suuntaa katse maahan, suupielet alas, köyristä selkä, taivuta polvia. Kokeile voitko tuntea itsevarmuutta tai dynaamista elämäniloa? Vastapainona napakoita ryhti, vedä vatsa sisään, pidennä niskaa, nosta katse ja hieman leukakin, katso suoraan silmiin tai sinne minne olet menossa. Miltä tuntuu?

Kehon uudelleen järjestäytymisen avulla voimme vaikuttaa uhkaavilta tuntuviin mielen kokemuksiin, esimerkiksi paniikkiin. Ensi täytyy tulla tietoiseksi siitä, mitä kehossamme tapahtuu tuossa uhkaavassa tilanteessa. Siis ajatusten ja tunteiden sijaan huomio kehoon. Etsimme vastauksia viiteen kysymykseen. (Vastaukset ovat esimerkkejä, sinun kehossasi saattaa tapahtua toisenlaisia muutoksia, tule niistä tietoiseksi). Alla esimerkki paniikkikohtauksen havainnoinnista ja siitä kuinka kehon kautta pystyy vaikuttamaan mielen hallintaan.

1.Mitä teen? Menen paniikkiin.

2. Miten sen teen? (Miten keho järjestäytyy?) Hengitys kiihtyy. Painopiste nousee ylöspäin. Liikkeet nopeutuvat, Hartiat kohoavat.

3. Miten voin lakata tekemästä sitä?  Rauhoittamalla hengitystä. Päästämällä painon putoamaan alaspäin. Hidastamalla liikkeitä. Laskemalla hartiat alas.

4. Mitä tapahtuu, kun lakkaan tekemästä sitä? Paniikki laantuu. Tunnen oloni turvallisemmaksi. Hallinnantunne palautuu.

5. Miten voin hyödyntää jatkossa tätä uutta kokemusta? Seuraavan kerran paniikin noustessa hidastan hengitystä. Lasken painopistettä alaspäin. Pudotan hartiat alas.

Lähde: Psykofyysisen psykoterapian perusopintojen opintomateriaalit: Miten-ulottuvuus ja haitaritekniikka.

Lisää aiheesta voit lukea täältä Mitä minussa tapahtuu juuri nyt? Keho kertoo tunteen ja antaa avaimia sen säätelyyn