KEHO-MIELI osa 5. Asahi

Miksi kiinnostuin Asahista?

Psykofyysisen psykoterapian perusopintojen seminaaripäivät alkoivat aina Asahilla. Alkutuntuma oli itselläni hieman ihmettelevä, mutta ei torjuva. Olin tutustunut kehon hallintaan Pilateksen ja Centered Ridingin kautta, kuin myös virtaavaan liikkeeseen tanssilliseen voimistelun Flown kautta. Kaikissa näissä yhteyksissä kokemus tietoisesta keskittymisestä ja kehon kuuntelusta oli ollut miellyttävä. Oli kiinnostavaa huomata, että Asahia tehdessä virisi automaattisesti mielikuvia ja yhteyksiä etenkin ratsastamiseen. Toistojen lisääntyessä keskittyneisyyden kokemus lisääntyi ja aistimukset vahvistuivat. Alkoi tulla kokonaisvaltaista virtaavuuden tunnetta, joka piti sisällään kokemusta liikkeestä, mielestä ja näiden liimana hengittämisestä. Ulkona tehtynä rauhallisen liikkeen, ulkoilman ja luontokokemuksen yhdistelmä tuntui erityisen hyvältä. Aloin miettimään miksi liikkeet ovat sellaisia kuin ovat ja ohjauduin tutkailemaan Asahia hieman lisää. Menetelmä taipuu moneen yhteyteen, niin omaan työhöni kuin yleisesti kehon ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Ajattelinkin, että voin omalta osaltani viedä tietoa Asahista eteenpäin nettisivujeni kautta. Kokeilemisen arvoinen juttu!

Asahi on kuin vastaisku nykypäivän terveyttä rapisuttaville ilmiöille: Istumatyölle, jonka kautta menetämme kosketusta vartalon pystylinjalle ja kehon kannattelulle. Kauneusihanteelle, jonka mukaan vedämme vatsan sisään ja työnnämme rinnan ulos, jolloin luonnollinen hengitys estyy. Länsimaiselle urheilukulttuurille, jonka suoritus ja kilpailuhenkisyys vahvistavat liikkeen automaatiota, eli vievät kauemmas hitaasta tietoisesta liikkeestä. Multitaskaamiselle, jolloin tietoisuus tästä hetkestä katoaa.

Tämän tekstin lähteenä on käytetty pääsäsäntöisesit Timo Klemolan kirjaa Asahi – tietoisen liikkeen taito (2014) ja Asahi-Akatemian nettisivuja

Klemolan kirja on vapaasti ladattavissa  TÄÄLTÄ. Kirjassa on avattu yksityiskohtaisesti jokainen perussarjan liike, liikkeen perustelu ja tarjottu  liikkeelle mielikuva.

Asahi-Health on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa kiteytyy asiantuntemus mm. kiinalaisesta terveysliikunnasta, kehotietoisuuden harjoittamisesta ja länsimaisesta lääketieteestä. Kehitystyö alkoi 2004 neljän itämaisia kamppailulajeja harrastaneen ja valmentaneen henkilön yhteistyönä. Asahi terveysliikuntana kohdentuu terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja jo syntyneiden ongelmien hoitamiseen. Asahin yksinkertaiset, mutta säännölliset harjoitukset vahvistavat ja kuntouttavat kehon tärkeitä rakenteita, opettavat kehon rentoa ja vaivatonta käyttöä arjen askareissa, opettavat keskittymään läsnä olevaan hetkeen ja tasapainottavat myös mieltä. Liikkeet on tehty sellaisiksi, että kuka tahansa pystyy niitä tekemä. Aiheesta lisää myös LUE Asahi Nordic ry:n sivuilta

Asahin kehittäjäryhmästä on sittemmin Timo Klemola jatkanut liikuntamuodon kehittämistä Syvä-Asahiin, jossa liikkeiden fyysisen harjoittamisen lisäksi korostuvat tietoinen mielen taitojen ja kehomieliyhteyden harjoittaminen. Henkiskehollisena menetelmänä Asahissa riittää harjoittelemista pitkälle, ellei loputtomiin. Klemola toteaa, että pisimmillään tavoitteena on, että mieli ohjaisi kehoa. Vaikka tämä ei ole täysin mahdollista, niin pyrkimys on kuitenkin sitä kohti. Asahissa liike on hidasta ja tietoista. Huomio suuntautuu kehon aistimuksiin. Tietoinen hidastaminen, huomion suuntaaminen ja pitäminen kohteessa ja mielen sisältöjen kuunteleminen ovat kaikki mielen taitoja, joita voidaan käyttää itsen tutkimisen välineinä.

Tässä tekstissä mielenkiinto on psykofyysisyydessä. Asahi alkaa  aina perusliikesarjasta, joka sisältää kaikki Asahin elementit. Edistymisen myötä liikesarjaa on mahdollista varioida, mutta silloinkaan ei suoriteta monimutkaisia liikkeitä, vaan ollaan päästy syvemmälle kehon sisäiseen aistimiseen ja kehomieliyhteyteen.   

Videolinkki Asahin perusliikesarjaan

Alkuun liikkeitä on hyvä opetella pienemmissä osissa. Perusliikesarjassa on 12 liikettä jaettuna neljään eri osaan 1. rentous- ja keskilinjaosio, 2. niska-hartiaosio, 3. selkäosio ja 4. jalka- ja tasapaino-osio.  Osien välissä tehdään hengitystä tasaava liike, eli sarjassa on kaikkiaan 15 liikettä. Tarkoituksena on, että koko sarja tehdään lopulta yhtenä virtaavana liikkeenä, jossa katkoksia ei ole. Jatkuva, koko kehon yhdistävä virtaava liike tuottaa Asahille tyypillisen liikekokemuksen, jossa kehon liike, mieli ja hengitys yhdistyvät harmoniseksi koko kehoa ja mieltä tasapainottavaksi kokonaisuudeksi.

Asahissa on viisi keskeistä psykofyysistä periaatetta, joiden tutkiminen ja opiskelu tekevät Asahista myös somaattisen menetelmän. Muita somaattisia menetelmiä ovat esimerkiksi Pilates ja Aleksander-tekniikka. Asahin psykofyysiset periaatteet ovat kytköksissä toisiinsa, jos yksi puuttuu, se estää muiden toteutumisen. Seuraavassa lyhyt kuvaus kaikista näistä Asahin psykofyysisistä periaatteista:

1. Kehon pystylinjaus

Pystylinja tarkoittaa kehon rakennuspalikoiden asettumista päällekkäin, jolloin keho on tasapainossa ja tukirakenne vahva.  Tässä asennossa pystymme kannattelemaan itse itsemme mahdollisimman vähällä lihastyöllä, koska pystylinja tuottaa kehoon rakenteellista voimaa. Pystyasennon hakeminen itsessään  kehittää tietoisuutta kehon rakenteesta. Tietous kehon pystysuorasta asennosta maahan ja painovoimaan nähden pyritään säilyttämään koko liikesarjan ajan. Rentoudella ja pystysuoruudella on suora suhde: mitä pystysuoremmassa kehomme on, sitä rennommin voimme seistä tai istua tai tehdä mitä tahansa. Jos kehomme on kallistunut johonkin suuntaan, joudumme jännittämään kehon vastakkaisella puolella olevia lihaksia pitääksemme kehomme pystyssä. Kehon hyvä pystylinjaus johtaa rentouteen ja sitä kautta koko kehon joustavaan liikkeeseen. Vähentyneen liikunnan ja istumatyön mukana olemme menettäneet kykyä kannatella itseämme. Asahissa kehon pystylinjausta harjoitellaan erilaisten keskilinjaharjoitusten avulla.

2. Koko kehon liike

 Asahin liikkeet liikuttavat koko kehoa jatkuvan avautuvan ja sulkeutuvan, pumppaavan liikkeen kautta. Tämä on yksi keskeinen Asahin periaate. Jatkuva liike auttaa ymmärtämään miten keho toimii kokonaisuutena yhdistäen liikkeen ja voimantuoton. Harjaantumaton keho käyttää pääasiassa käsivoimia, kun taas Asahissa opetellaan tapaa, jossa voima otetaan aina koko kehosta: jaloista, selästä/ keskivartalosta ja käsistä. Asahissa hengitysrytmi ja liike yhdistetään niin, että hengitys kannattelee liikettä. Jatkuva, joustava liike ei synny kuitenkaan pelkästään hengityksen kautta, vaan tuntumasta maan vetovoimaan, aistimukseen ilmasta ympärillämme sekä kehon sisäisistä aistimuksista.

3. Luonnollinen hengitys

Asahissa hengitysrytmi ja liike yhdistetään niin, että hengitys kannattelee liikettä. Yleensä sisäänhengitys kannattelee avautuvaa liikettä ja uloshengitys sulkeutuvaa liikettä.  Asahissa pyritään hengittämään luonnollisella tavalla, pyrkimyksenä on ikään kuin vapauttaa hengitys. Luonnollisessa hengityksessä käytämme pääasiassa pallealihasta, joka on ihmisen ensisijainen hengityslihas. Luonnollisessa sisäänhengityksessä pallea rentoutuu ja laskee, jolloin vatsan seutu leviää joka suuntaan. Jos hengitys on hieman syvempi, sitten kylkiluiden välilihakset ja vartalon yläosan lihakset tulevat mukaan hengitysliikkeeseen apulihaksilla. Asahissa hengitysrytmi ja liike pidetään rauhallisena, jolloin hengitys syvenee itsestään. Normaalissa pinnallisessa hengityksessä ihminen hengittää sisään ja ulos noin puoli litraa ilmaa. Asahin liikkeiden aikana hengitysrytmi syvenee niin, että hengitetty ilmamäärä moninkertaistuu.

KIRJAVINKKI

4.Tietoinen liike

Tietoinen liike tarkoittaa liikkeen hidastamista niin, että on mahdollista tietoisesti ohjata liikettä sen liikeradan jokaisen pisteen läpi. Hitaus myös tekee mahdolliseksi liikkeen ja koko kehon aistimisen niin, että huomio voi kohdistua liikkeen synnyttämiin yksityiskohtaisiin kehon tuntemuksiin ja niiden vivahteisiin. Tavoitteena on, että sisäiset aistimukset ohjaisivat liikettä, ei peili, eikä ohjaaja. Asahissa toistojen tarkoitus ei siis ole liikkeen automatisoituminen, vaan pääsy kiinni liikkeen pienen pieniin vivahteisiin. Edistyneenä tavoitteena onkin, että mahdollisimman pitkälle mieli ohjaisi liikettä.

Asahi on osaltaan myös tietoisuustaito- ja keskittymisharjoitus. Hidastaminen on kehomielen harjoittamisen perusmenetelmä samalla tavoin, kuin esimerkiksi mindfulness- ja muissa tietoisuustaidoissa. Kun mieli on täynnä ajatuksia, emme näe emmekä kuule mitään, käsillä oleva hetki katoaa. Asahin tarkoituksena on palauttaa nykyhetki ikään kuin sille kuuluvalle paikalle. Se vaatii mielen hiljentämistä ja aistien avaamista niin ulkoiselle kuin sisäiselle ympäristölle. Vain avoimin aistein voimme kokea nykyhetken koko sen vahvuudessa. Kehotietoisuuden herkistäminen on tässä prosessissa avainasemassa. Kun olemme ”keskellä itseämme”, pystysuorassa, rentona, kehossamme, olemme läsnä siinä hetkessä, jota elämme. Tämä on yksi keskeinen Asahin harjoittamisen kokemus. Kun kuuntelemme hengitystämme tai yritämme olla tietoisia kehomme keskilinjan liikkeestä, kehomme liike ja tietoisuutemme yhtyvät. Kehon liikkeen tai hengityksen kuunteleminen tarjoaa mielelle luonnollisen keskittymiskohteen

5. Liikkeen laatu

Asahissa kiinnitetään erityistä huomiota liikkeen laatuun. Laadulla tarkoitetaan tässä sekä sitä, miltä liike näyttää ulospäin, että siihen liittyvää sisäistä kokemusta. Liikkeen laatuun liittyvät liikkeen virtaavuus, rentous, mielikuvien käyttö, liikkeen juurruttaminen maahan ja hyvä tasapaino. Liikettä ohjataan tietoisesti ja kehoa kuunnellaan jatkuvasti. Asahin liikkeet ovat pyöreitä, pehmeitä ja ulkoisesti kauniita. Liike ei koskaan pysähdy, virtaavuus saavutetaan ajatuksella, että seuraava liike alkaa jo hetki ennen kuin edellinen loppuu. Tämä virtaava liikkumisen tapa synnyttää täysin omanlaisensa liikekokemuksen, jossa liike voidaan kokea myös sisäisesti kauniina. Lopullisena tavoitteena on pyrkiä tekemään koko liikesarja ikään kuin se olisi vain yksi virtaava liike.

Lopuksi vielä Klemolan kirjasta yleiset harjoitusohjeet, joista kirjoittaja toteaa: ”Tässä Asahin yleiset liikeperiaatteet kiteytettyinä kymmeneen harjoitusohjeeseen, joita voit heti alkaa oman ymmärryksesi mukaan soveltaa”.

KIRJAVINKKI

Yleiset harjoitusohjeet

1. Etsi kehon hyvä pystylinjaus ja pyri säilyttämään se koko harjoituksen ajan.

2. Vajoa perusasennossa hieman alas taivuttaen polviasi ja anna samalla selän ojentua. Varo, että et nojaa taakse.

3. Etsi heti ensimmäisestä liikkeestä lähtien koko kehon liikettä. Jokaisessa liikkeessä koko keho ojentuu ja taas hieman vajoaa. Kutsumme tätä kehon ”avautumiseksi” ja”sulkeutumiseksi”. Aktivoi siis jalat ja selkä heti, kun lähdet liikkeelle. Tämän periaatteen noudattaminen opettaa koko kehon liikkeen ydintaidon.

4. Anna aluksi hengityksen tulla ja mennä niin kuin se itse haluaa. Älä pakota hengitystä, vaan anna hengityksen hiljalleen harjoituksen edetessä yhdistyä liikkeeseen. Tämä voi vaatia jonkin verran harjoitusta. Hiljalleen opit, miten hengitys alkaa kantaa liikettä, ei päinvastoin.

5. Aisti, miltä liike tuntuu kehossasi. Liiku aina omien liikelaajuuksiesi puitteissa. Älä koskaan pakota liikettä.

6. Ohjaa liikettä hitaasti ja tietoisesti liikeradan jokaisen pisteen läpi. Tämä on tietoisen liikkeen perusperiaate. Sarjan ensimmäisen osion käsien rennoissa ja nopeissa heilautuksissa tämä periaate ei ole voimassa. Tee kaikki muut liikkeet hyvin hitaasti kehoasi aistien.

7. Etsi jokaisessa liikkeessä rentoa suoritustapaa. Pyri tunnistamaan ja pudottamaan pois kehon jännitystiloja.

8. Ohjeissa mainittujen mielikuvien avulla voit syventää liikekokemustasi. Edistyessäsi voit kehitellä myös omia mielikuviasi.

9. Keskity tekemääsi liikkeeseen ja tule tietoiseksi, miten mielesi vaeltaa helposti pois käsillä olevasta hetkestä muistoihin ja suunnitelmiin. Kun tulet tietoiseksi tästä, suuntaa aina huomiosi uudelleen ja uudelleen liikkeeseen ja sen yksityiskohtiin.

10. Kun liikkeet alkavat sujua, pyri tekemään koko liikesarja yhtenä virtaavana liikkeenä.