Erityisherkkä

image

Oletko erityisherkkä? Tee testi Testitulos on vain suuntaa-antava. Yksi testitulos ei kerro ihmisestä kaikkea, tulos saattaa vaihdella päivän ja mielialan mukaan.

Yhteistä kaikille erityisherkille on vain:

  • aistiärsykkeiden ja -tiedon syvällinen prosessointi (tietoinen ja tiedostamaton)
  • kuormittumisalttius (ylivireys, ylikuormitus)
  • tunne-elämän voimakkuus, emotionaalinen reaktiivisuus (tunteiden ja tuntemusten voimakas kokeminen)
  • tarkka havainnointikyky (vivahteet, yksityiskohdat, kokonaisuus). (Elaine Aron)

Erityisherkkyys voi ilmetä:

  • fyysisenä: aistiherkkyys (näkö, kuulo, haju, tunto, maku – positiivinen sekä negatiivinen ulottuvuus) sekä muu kehollinen herkkyys (ns. sisäaistimukset, esim. tuntemukset verensokeritasapainosta, hormonivaihteluista tai säätilan muutoksista sekä herkkyys lisäaineille, lääkeaineille tai stimulanteille)
  • sosiaalisena: vuorovaikutustilanteet, ilmapiiri, empatia, intuitio, tunneäly
  • psyykkisenä: tunneherkkyys, luovuus, intuitio
  • henkisenä: arvot, merkityksellisyys, henkisyys tai hengellisyys.
    LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

Erityisherkkyys on synnynnäinen, hermostollinen ominaisuus. Erityisherkän ihmisen (engl. Highly Sensitive Person, HSP)  hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista laajemmin ja syvällisemmin. Käytännössä se ilmenee tarkkana havainnointikykynä, kokemisen syvyytenä sekä monipuolisena ja syvällisenä asioiden käsittelykykynä.

 Herkän ihmisen voimakas kokemusmaailma on vaikeasti avattavissa ihmiselle, joka ei itse ole erityisherkkä. Monet erityisherkät tuntevat olevansa ulkopuolisia ja erilaisia tämän vuoksi. Erityisherkkyys lisää alttiutta kuormittua ja herkät voivat kokea ristiriitaa ympäristön vaatimusten ja omien tarpeidensa välillä. Tunnistaessaan ominaisuuden itsessään ja löytäessään vertaisiaan erityisherkän ihmisen itsetuntemus ja omanarvontunto lisääntyvät. Tällöin hänellä on paremmat valmiudet huolehtia jaksamisestaan. LUE LISÄÄ Suomen erityisherkät ry:n sivuilta