Apua Kelan terapiasta yhä useammalle

Mahdollisuus päästä Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan on parantunut kuudessa vuodessa selvästi. Vuonna 2011 Kela lisäsi yli 26-vuotiaiden terapian korvattavuuden samalla tasolle kuin nuorisopsykoterapian korvaus, eli n. 57,60/ kerta. Aikuisten määrä kuntoutuspsykoterapian saajina on vuoden 2012 jälkeen kaksinkertaistunut ja nuorten osuuskin lisääntynyt yli kolmanneksen.

Kelan tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Henrikssonin mukaan hoitoon pääsy on parantunut, kun määrärahat eivät enää rajoita kuntoutuspsykoterapian saatavuutta. Myös hoidon tarve tunnistetaan nykyisin aiempaa paremmin. Lisäksi psykoterapeuttien määrän lisääntyminen on lisännyt hoidon tarjontaa.

Hoitomuoto on kustannustehokas. Kelan korvaamana se on nimenomaan työ- ja opiskelukykyä ylläpitävää hoitoa, johon ohjautuvat työvoimaan kuuluvat ihmiset, joiden sairaus on siinä pisteessä, että hoitoon sitoutuminen onnistuu. Noin 80 prosenttia kuntoutuspsykoterapian päättäneistä pysyy työvoimassa, eli työskentelee, opiskelee tai on etsimässä töitä. Kuntoutuksen uudistamista pohtinut työryhmä linjasi viime marraskuussa, että kuntoutuspsykoterapia pysyy toistaiseksi Kelan tuottamana. Tilannetta arvioidaan uudelleen vuonna 2025. Kuntoutujista 70 prosenttia on naisia, miksi näin….ei ainakaan siksi, että miehillä ei olisi yhtälailla psykoterapian tarvetta. Tätä asiaa pohdiskelin aiemmassa kirjoituksessa Psykoterapia….myös miehille.

Kelaterapiat puoltavat paikkaansa,  mutta aihetta kritiikillekin on.  Terapiaan pääsemisessä on selkeitä paikallisia eroja. Suurin vaikutus on ilmeisesti sillä, onko käytettävissä psykiatreja arvioimaan terapian tarvetta ja kirjoittamaan B-lausuntoja Kelan maksusitoumushakemusta varten. Erikoislääkäreiden saatavuus on parhainta suuremmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Terapeutteja on tullut lisää, mutta monin paikoin riittämättömästi, tai ainakin aloituspaikkaa joutuu odottamaan kuukausia. Toisaalta työ- ja opiskelukyvyn säilyttämiseen / palauttamiseen tähtäävä Kelan terapia ei ole akuuttitilanteen kriisiterapiaa, vaan psykoterapiaprosessiin lähteminen vaatii melko paljon toimintakykyä sekä elämän vakautta, jolloin terapian aloitusaikataulu ei välttämättä tarvitse olla heti.  Mutta, juu, usein joutuvat liian kauan odottamaan terapian alkua myös ne henkilöt, jotka olisivat kaikin puolin valmiita ja jaksavia aloittamaan. Kelan tutkimusprofessori toteaa, että on kuitenkin arvioitu, että alle puolet niistä, joille psykoterapia sopisi hoidoksi, tulee sitä edes hakeneeksi,

Lisäksi psykoterapiaa pitäisi saada jo aikaisemmassa vaiheessa. Kelan terapia ei ole ennaltaehkäisevää, vaan maksusitoumuksen myöntämiseen tarvitaan siis psykiatrin asettama diagnoosi, kolmen kuukauden kokemus psykiatrisesta hoitosuhteesta ja eduksi katsotaan se, että lääkehoitoa on jo kokeiltu. Niinpä…tulevan sote-uudistuksen toivotaan tuovan mukanaan erilaisia kokeiluja terveydenhuollon psykoterapiasta ja parantavan lyhyiden psykoterapioiden tarjontaa.

Lisää asiasta voit lukea Ylen uutisoinnista Keravan verran suomalaisia sai viime vuonna psykoterapiaa mielenterveyden ongelmiin – vaikka hoitoa saa yhä usempi, moni jää sitä vaille.