Paniikin kanssa pärjääminen

Jep, mikäli paniikista ei pääse kokonaan irti, sitä voi oleellisella tavalla hillitä ja sen kanssa voi pärjätä. Kun tulee tunne, että tämänkin asian kanssa voi todella pärjätä, niin oireiston uhkaavuudesta on puraistu iso osa pois. Liiallinen kontrollin tarve on lievittynyt, katastrofointi vähentynyt, ymmärrys ja hyväksyntä itseä kohtaan ovat lisääntyneet ja ihminen on jälleen itse elämänsä ohjaksissa.

Suurin osa ihmisistä on kokenut paniikkikohtauksen tai lähes paniikkikohtauksen kerran elämässään. Tällöin ei kuitenkaan puhuta paniikkihäiriöstä. Paniikkihäiriötäkin ilmenee varsin paljon, sitä on eriasteista ja esiintyvyys on suurempaa naisilla.  Paniikkihäiriön yksi oire on paniikkikohtaus ,joka kertaluontoisenakin voi olla niin karmiva kokemus, että se johtaa välttämiskäyttäytymiseen ja/tai pyrkimykseen välttää tietynlaisia sisäisiä kokemuksia. Paniikkikohtaus voi siis liittyä tiettyihin tilanteisiin tai kohtaus voi tulla täysin spontaanisti. Molemmat ovat kokijalleen vaikeita, mutta ehkä tuo ennakoimaton kohtaus on vieläkin pelottavampi, varsinkin kun paniikkihäiriöstä kärsivällä henkilöllä on tyypillisesti ylikorostunut kontrolloinnin ja hallinnan tarve, sekä herkkyys tunnistaa kehon ja mielen tuntemuksia.

Paniikista kärsivän vallitsevin oire on usein paniikkikohtauksen pelko. Kokemuksissa on ehkä yksi pelottavia fyysisiä oireita sisältävä kohtauksellinen tila, jonka jälkeen vallalle jää pelko tuon tilan toistuvuudesta tai pelko sekoamisesta, ”hulluksi tulemisesta”, eli kontrollin menettämisestä.

Panikkioireiston hoidossa, jos missä korostuu kognitiivisen käyttäytymisterapian keskeinen teesi ”kohti pelkoa”. Kamala ajatus monelle, niin kamala, että juuri sen takia elämä onkin kapeutunut, pahimmillaan neljän seinän sisään. On muistettava, että huomattavasti vähempikin oirekuva tuottaa kokijalleen suurta kärsimystä ja voi nousta esteeksi keskeisissä elämän osa-alueissa. Ei siis ole ihme, että paniikkioireistoon liitty usein masennusta ja ahdistuneisuusherkkyyshän siellä on jo valmiiksi taustalla. Pitkittyneenä vaikea oirekuva voi johtaa jopa työkyvyttömyyteen.

No milloin on syytä huolestua? Sehän tässä niin hurjaa on, että ei tarvitsisi huolestua ollenkaan. Niinpä niin, ongelmaa ei olisi, jos henkilö ei reagoisi tuntemuuksiinsa tai ajatuksiinsa pelolla ja katastrofitulkinnoilla. Olen tavannut niitäkin henkilöitä, jotka kokevat selkeitä  fyysisiä ja psyykkisiä paniikkioireita, mutta he eivät lähde katastrofoimaan kokemaansa, vaan pelkästään seuraavat kiinnosstuneena mitä tapahtuu ja mihin tämä johtaa. Heille ei tule paniikkikohtausta, mutta kokemukset voivat silti epämiellyttävyydessään tai lähinnä hyväksymättömyydessään johtaa tiettyjen tilanteiden välttelyyn.

Palataan siihen huolestumiseen. Omasta kärsimyksestä ja elämän rajoittuneisuudesta tulee olla huolissaan ja kannattaa hakea apua tai  kannattaa hyödyntää itsehoito-ohjelmia. Esim. Mielenterveystalon Paniikin omahoito 

Nimimerkki Paniikista selvinnyt? on kirjoittanut paniikkioireistoa koskevan tarinansa eräälle keskustelupalstalle. Tällaisia arkirealistisia ja toivoa ylläpitäviä tarinoita tarvitaan. KANNATTAA LUKEA: Paniikkikohtauksista selvinnyt

Paniikkihäiriö (laajempi katsaus)

Mustasukkaisuus

kaunistumma

Väestöliiton artikkelissa Mustasukkaisuuden tunteisiin auttaa avoin keskustelu todetaan, että realistinen ja tilannekohtainen mustasukkaisuus voi olla parisuhdetta tukevaa ja rakentavaa riippuen siitä, miten suhteessa tulkitaan ja käsitellään. Jotkut voivat olla allergisia ihan terveellekin mustasukkaisuudelle. Toiset taas kaipaavat kumppanin mustasukkaisuutta, koska se kertoo heidän mielestään välittämisestä. Mustasukkaisuuden kokeminen on hyvin yksilöllinen asia. Toiset ovat kaikissa tunteen ilmaisuissaan intensiivisempiä ja toiset taas laimeampia temperamenttinsa mukaan, mutta on normaalia ja tilanteeseen sopivaa tuntea mustasukkaisuutta silloin, kun puoliso flirttailee avoimesti tai on uskoton.

Mustasukkaisuudesta puhuttaessa voidaan erottaa niin sanottu normaali ja sairaalloinen mustasukkaisuus. Ero on siinä, miten hallitsemattomasti mustasukkaisuutta ilmaistaan ja minkälaisia muotoja se saa. Myös se, miten suhteettoman voimakas tunne on suhteessa tapahtuneeseen, vaikuttaa erotteluun. Sairaalloisesta mustasukkaisuudesta on kyse silloin, kun toisen käyttäytyminen ei ole missään suhteessa siihen, miten toinen sen kokee. Tyypillistä tällöin on aiheeton syyttely. Asianomainen ei myöskään ota vastuuta omasta tunteestaan tai koe syyllisyyttä kohtuuttomasta käyttäytymisestään.

Voidaan puhua akuutista eli tilannekohtaisesta ja kroonisesta eli jatkuvasta mustasukkaisuudesta. Jälkimmäisessä ei ole juurikaan kyse suhteeseen liittyvistä asioista, vaan se liittyy enemmänkin mustasukkaisen oman tunne-elämän säätelyyn. Tällä säätelyllä toinen voi sitoa kumppaninsa lähelleen niin, ettei hänen tarvitsisi käsitellä omia eroahdistuksia, joiden juuret voivat olla hyvinkin varhaisissa lapsuuden kokemuksissa. Taustalla voi olla esimerkiksi tarve korvata oman vanhemman tuottamat syvät pettymykset. Niihin toivoo eheyttävää, kaikkivoipaa rakastamista kumppanilta. Tämä on kuitenkin kumppanille mahdoton tehtävä. Krooninen ja sairaalloinen mustasukkaisuus voi rasittaa suhdetta erittäin paljon ja olla jopa väkivaltaista.

Mustasukkaisuus on myös niin sanottu suojautumistunne, kuten esimerkiksi viha. Sen avulla rakennetaan välimatkaa ja suojaa suhteessa kumppaniin. Kun mustasukkaisuus myönnetään, sen sisällä voidaan havaita myös niin sanottuja perustunteita, haavoittuneisuutta, pelkoa, surua, yksinäisyyden tunnetta. Niitä ilmaisemalla rakennetaan läheisyyttä.

HyväTerveys lehden artikkelissa Mustasukkaisuus vie voimat psykologi, pariterapeutti Keijo Markova kirjoitaa: ”Joskus mustasukkaisuus kielii vaikeudesta luottaa toisiin. Se perustuu johonkin aiemmin elämässä saatuun henkiseen vammaan. Tällaisella henkilöllä pyörii päässä omatekoinen näytelmä, jossa kumppani on pelkkä näyttelijä ja hän itse ohjaaja. Sekä hallitsemaan pyrkivä että alistuva ovat ehkä tulleet hyväksikäytetyiksi, ruumiillisesti tai henkisesti. Lapsuuden maailmassa ei ole ollut tilaa omille tunteille ja hyväksytyksi tulemisen tarpeille, koska muiden tarpeet ovat menneet edelle.”

– Tällöin elämä perustuu ajatukseen ”käytä toisia hyväksesi hallitsemalla heitä” tai ”ole toisten käytössä alistumalla heidän tahtoonsa”. Olennaista on, että todellinen ihmisten kohtaaminen ei ole mahdollista, Keijo Markova tarkentaa.

laineet

Hidasta elämää sivustolla psykologi Heli Heiskanen vastaa blogissaan kysymykseen Miten päästä eroon mustasukkaisuudesta? Heiskanen toteaa, että mustasukkaisuuden taustalla on itsetunnon puutteet. Usein myös aiemmat petetyksi, hyväksikäytetyksi tai hylätyksi tulemisen kokemukset altistavat mustasukkaisuudelle, kuten myös esim. omien vanhempien mustasukkainen suhdemalli.

Petetyksi tuleminen on traumaattinen kokemus ja romahduttaa luottamuksen toiseen ihmiseen. Sen jäljiltä on haastavaa, mutta mahdollista, rakentaa luottamisen kykyä uudelleen. (Lue myös aiemmat Kysy psykologilta -palstan kysymykset: Miten voin hyväksyä kohdalleni sattuneen petturuuden?” ja ”Kuinka saisin omanarvontuntoni takaisin eron jälkeen?) Luottamus on yksi vaikeimpia ihmiselämän oppiläksyjä. Mustasukkaisuuden työstäminen on viisasta, koska hallitsevana se voi johtaa pelkojen toteutumiseen eli suhteen kariutumiseen tai ainakin se heikentää elämän laatua.

Heiskaen jatkaa: Mustasukkaisuus on egon tunne ei totuus.  Mustasukkaisuus on oikeastaan monien tunteiden kimppu, joka voi sisältää mm. pelkoa, kateutta, riittämättömyyden tunnetta, vihaa, häpeää ja syyllisyyttä. Egolla tarkoitan Todellisen minän peittävää ”ihmisen kuorta”, jonka toiminta perustuu pelkoon ja uhkaan. Ego saa ruokansa dramaattisista tunteista, syyllisyydestä ja syyttämisestä, kateudesta, vertailusta, arvostelusta ja kilpailusta. Egon mielestä toisen hyvä on itseltä pois. Parisuhteessa ego tahtoo omistaa toisen ja kontrolloida. Ego ei uskalla olla läsnä tässä hetkessä ja kokea elämää sellaisena kuin se on. Tiedosta, että olet vastuussa vain omista teoista, tunteista ja ajatuksista. Puolisosi on vastuussa omista teoistaan, tunteistaan ja ajatuksistaan.