Terapiat etänä toukokuun loppuun saakka!

Etänä toukokuun loppuun!

Kela suosittaa etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on mahdollista. Ellei ole mahdollista, kuntoutus keskeytetään. Kelan yksiselitteinen linjaus tuli illalla 17.3.

Viimeisin Kelan ohjeistus (20.3.2020) on hieman moniselitteisempi, mutta Kelan suositus on edelleen etähyhteys, kuten myös valtioneuvoston linjaus lähikontaktien välttämisestä, joten työskentelen ehdottomasti toistaiseksi vain etäyhteydellä.

”Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin.  Uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään.  Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti- ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla toteutettavaa kuntoutusta. Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, jos ei toisin ilmoiteta”.

Kela on loistavalla tavalla joustavoittanut käytäntöjään, kuten alla todetaan:

”Kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapia on mahdollista järjestää reaaliaikaisena etäkuntoutuksena. Jos tämä ei ole mahdollista, edellä mainitut terapiat voidaan järjestää poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. Palveluntuottajan täytyy tällöin kertoa asiakkaalle, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja”. (Terapeutti soittaa puhelun).

”Myös kuntoutuspsykoterapian pari- ja perheterapiaa sekä nuoren kuntoutuspsykoterapiaan liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa etäterapiana”. 

”Terapiat voivat alkaa poikkeuksellisesti suoraan etäkuntoutuksena ilman terapian alkuvaiheen kasvokkaisia tapaamisia terapeutin kanssa”.

Eli, psykoterapioita pystytään keskeytymättä jatkamaan. Uutuuden kynnyksen yli astuminen vaatii vähän heittäytymistä, mutta asiakkaani sanoja lainaten. ”Voit sanoa muillekin, että kannattaa kokeilla etänä, tämähän toimii hyvin, vaikka ennakkoon epäilin.” Tästä linkistä pääset lukemaan Kelan tiedotteen:Kaikki läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään (17.3.2020)

Psykoterapiaistunto tuskin on itsessään riskialtteinta toimintaa, mutta tällä rajotteella osaltaan vähennetään kaikkia kohtaamisia, joita terapiakäynnille lähteminen aiheuttaa. Lue lisää täältä siitä, miksi kaikkia kohtaamisia on syytä rajoittaa: Miksi emme saa tavata toisiamme