Henkisesti vahvat

Henkinen vahvuus ei ole pelkästään ominaisuus, vaan se on paljon tekoja ja asenteita, jotka vapauttavat ihmisen tarpeettomista taakoista. Kun kyse ei ole pelkästään synnyinlahjana saadusta piirteestä, niin henkiseen vahvuuteen tarvittavia taitoja voi opetella!

Aika usein törmää käsitykseen, että vahvojen ajatellaan olevan siinä määrin onnekkaita, että heillä ei ole suurempia vastoinkäymisiä elämässä, he ovat taitavia, eivät juurikaan tee virheitä tai huonoja valintoja, olosuhteet ovat mainiot ja mahdollistavat, ihmissuhteet hyvällä mallilla. Ei tulla ajatelleeksi, että vahvat tekevät paljon virheitä, yleensä enemmän kuin ne ”ei vahvat”, koska vahvat uskaltavat mennä ja tehdä, heittäytyä elämään, vaikka eivät täysin tiedä tulevasta, eivätkä kontrolloi kaikkea. He tietävät, ettei moniakaan asioita voi osata automaattisesti, mutta paljon voi oppia. He tietävät että virheet kuuluvat elämään ja luottavat siihen, että epäonnistumisista selviää. He ovat oppineet, että pitkäjänteisellä toiminnalla rakennetaan toimivia kokonaisuuksia ja voidaan päästä pitkälle, pikavoittoja ei ole. He ovat armollisia itselleen, sallivat lepoa silloin kun sitä tarvitaan. He ovat opetelleet olemaan kokematta huonoa omaatuntoa siitä, että kuuntelevat itseään ja asettavat rajoja, niin toisille kuin itselleenkin. Ja monia, monia muita asioita, jotka eivät ole lähtökohtaisesti helppoja, mutta tekevät elämästä helpomman. Vahva on oppinut tukemaan jaksamistaan, varjelemaan vahvuuttan. He myös ymmärtävät, ettei vahva tarkoita särkymätöntä.

12 asiaa joita henkisesti vahvat eivät tee

Henkisesti vahvat osaavat tukea omaa hyvinvointiaan hallitsemalla tunteitaan, ajatuksiaan ja käyttäytymistään. He eivät tee näitä asioita:

1. Eivät haaskaa aikaa itsesääliin.

Henkisesti vahvat eivät surkuttele olosuhteita tai sitä, miten muut ovat heitä kohdelleet. Sen sijaan he ottavat vastuun elämästään ja roolistaan siinä. Elämä ei aina ole helppoa tai reilua.

2. Eivät anna pois omaa voimaansa.

 Henkisesti vahvat eivät anna muiden määrätä itseään. He eivät syytä pomoa, joka ”tekee työstäni kamalaa”. He ymmärtävät, että voivat hallita omia tunteitaan ja valita, miten reagoivat asioihin.

3. Eivät karta muutosta.

Henkisesti vahvat eivät yritä välttää muutoksiin joutumista. He ymmärtävät, että joskus muutos on väistämätöntä, ja uskovat kykyynsä selvitä siitä.

4. Eivät haaskaa aikaa asioihin, joita eivät voi hallita.

Henkisesti vahvat eivät marise kadonneesta matkalaukusta tai pahasta liikenneruuhkasta. He keskittyvät asioihin, joille voivat tehdä jotakin. Ja tietävät, että joskus eivät voi tehdä millekään muulle mitään paitsi omalle asenteelleen.

5. Eivät huolehdi kaikkien miellyttämisestä.

Henkisesti vahvat ymmärtävät, ettei kaikkia tarvitse koko ajan miellyttää. He osaavat tarpeen tullen avata suunsa tai kieltäytyä. Mieluiten he ovat ystävällisiä, mutta kestävät senkin, jos joku ei tullut heidän toimistaan onnelliseksi.

6. Eivät pelkää harkittujen riskien ottamista.

Henkisesti vahvat voivat ottaa riskejä, jotka ovat järkeviä. He harkitsevat asioita ennen päätöksen tekemistä ja tiedostavat mahdollisesti syntyvät haitat.

7. Eivät vello menneessä.

Henkisesti vahvat eivät kuluta aikaa sen pohtimiseen, miten asiat olisivat voineet mennä toisin. Menneestä he ottavat lähinnä opikseen. He eivät palauta mieleensä pieleen menneitä tapahtumia vähän väliä, vaan elävät tässä ja nyt. Ja suunnittelevat tulevaa.

8. Eivät toista samoja virheitä.

Henkisesti vahvat ottavat vastuun omasta käytöksestään ja oppivat virheistään. Siksi he eivät toista samoja virheitä yhä uudestaan.

9. Eivät paheksu toisten menestystä.

Henkisesti vahvat arvostavat ja kunnioittavat toisten menestystä eivätkä kadehdi sitä. He ovat valmiita tekemään töitä, jos haluavat myös itse menestyä.

10. Eivät anna periksi ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen.

Henkisesti vahvat eivät näe epäonnistumista syynä antaa periksi vaan syynä oppia lisää. He harjoittelevat, kunnes onnistuvat.

11. Eivät pelkää yksin olemista.

Henkisesti vahvat viihtyvät myös yksin ja hiljaisuudessa. He eivät pelkää olla yksin ajatustensa kanssa, vaan viihtyvät omassa seurassaan. Muiden ei tarvitse olla heitä jatkuvasti viihdyttämässä.

12. Eivät tunne, että maailma on heille mitään velkaa.

Henkisesti vahvat eivät ajattele olevansa erityisesti oikeutettuja mihinkään. Heistä muiden ei kuulu pitää heistä huolta eikä maailma ole heille velkaa. He pyrkivät siihen, mihin omilla voimillaan pystyvät.