Syömishäiriöstä paraneminen

Moni syömishäiriöstä toipunut tai toipuva kertoo sairauskamppailun aikana merkittävimmäksi asiaksi toivon ylläpitämisen. Itse sen on saattanut menettää jo ajat sitten. Toiset voivat siitä muistuttaa ja ennen kaikkea toipuneet pystyvät esimerkillään luomaan toivoa.

Tässä linkit kahden toipuneen tarinaan.

22-vuotias Wilma Ruohisto: Anoreksiasta paranee vain kontrollin menettämisellä

Kun syömishäiriö söi seksuaalisuuden

Molemmat jutut on julkaistu Vaakakapina sivustolla. Vaakakapinan kehopositiivisuudnen puolesta puhuva kampanja on loppumetreillä, mutta sanoma jääköön elämään:

Vaakakapinan pääteesit ovat seuraavat:

1. Lopetetaan laihduttaminen
2. Etsitään rakkaus ja hyväksyntä omaa kehoa kohtaan
3. Parannetaan terveydenhuollon suhtautumista lihavuuteen
4. Nostetaan mediassa esille kaiken kokoiset vartalot ilman kauhistelua
5. Tuodaan liikunta- ja terveyspalvelut aidosti kaikkien ulottuville

Vertaistukea

vertaistukikissat

Kun itse tai läheinen sairastuu on tuki tarpeen, muodossa jos toisessa. Apua voi hakea ammattiauttajilta ja vertaistukea tarjoavilta tahoilta. Nämä auttamismuodot on joskus tarpeen yhdistää. Suosittelen joka tapauksessa jossain vaiheessa kokeilemaan vertaistukea, sen tehokkuudesta on paljon kokemusta.

Somaattinen sairastuminen laukaisee kriisin, psyykinen sairastuminen samoin. Fyysisistä sairauksista puhutaan avoimesti, tietoa ja tunteita jaetaan, näin tulee mahdolliseksi saadaa tukea ja lohdutusta. Psyykkisen sairastumisen kohdalla tilanne on erilainen. Näistä sairauksista ei  puhuta avoimesti. Sairastumiseen liittyy  kieltämistä, häpeää, pelkoa, syyllisyyttä. Psyykkinen sairastaminen on abstraktitapahtuma, jonka ilmenemismuoto on yksilöllinen. Se mikä auttaa on myös yksilöllistä. Tällaiseen sairastamiseen liittyy paljon epätietoisuutta ja epävarmuutta. On vaikea ennustaa kauanko oreet kestävät, kauanko toipuminen kestää, mitä toipuminen tarkoittaa? Epämääräisissä tilanteissa ihmisillä on usein taipumus ajatella pahimman uhkakuvan kautta. Kun ajatellaan esimerkiksi masennukseen sairastunutta, jolla on ikään kuin musta, toivottomuutta kuvastava filtteri koko ajan päällä, ei hän voi sairastuttuaan nähdäkään muita, kuin katastrofitulkintoja. Tämä tarttuu  myös läheisiin, jotka muutenkin kokevat suurta avuttomuutta sairastuneen kärsimystä seuratessaan. Kuka jaksaa ylläpitää toivoa? Eli tukea ja apua tarvitaan. Alla linkkejä tahoista, jotka järjestävät vertaistukea sekä sairastuneille että heidän omaisilleen.

Suomen mielenterveysseuran  sivuilta löytyvät niin kriisipuhelimen yhteystiedot, kuin omakohtaiset tarinat sairastumisesta, uupumisesta, kriiseistä ja ennen kaikkea toipumisesta.

”Toisten kuntoutujien selviytymistarinoilla on erityinen merkitys silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä ja leimautumista. Kokemusten jakaminen vertaisten kesken lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota psyykkinen sairaus tai siihen liittyvä oireilu saattaa aiheuttaa. Monet mielenterveyskuntoutujat hyötyvät vertaistuesta. Psyykkinen sairaus voi aiheuttaa syrjäytymisen vaaran ja hyvin negatiivisia ja leimaavia syyllisyyden ja häpeän tunteita. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja kokemusten yhdessä jakaminen helpottavat usein tilannetta”. LUE lisää täältä Mielenterveyden keskusliitto  kivikissat

Tukinet tarjoaa tietoa,apua ja tukea mielenterveydenhäiriöihin verkossa sekä yksilö- että ryhmämuodoissa.  Käy tutustumassa linkkiin.

Syömishäiriöliitto Sylin keskustelufoorumi toimii vertaistukiperiaatteella.  Keskustelujen tavoite ja tarkoitus on tukea syömishäiriöistä parantumista. Läheisten toivomuksesta foorumiin on perustettu myös Läheisten suljettu vertaistukipalsta, jonka viestejä voivat lukea ja kirjoittaa vain vertaistukipalstan jäsenet. Kuka tahansa syömishäiriöön sairastuneen läheinen voi liittyä jäseneksi.

Sairastuneen lisäksi kriisissä ovat aina myös läheiset:

Huoli läheisestä linkin takaa pääset Suomen mielenterveysseuran sivuille, jossa tietoa mielen järkkymisestä ja psyykkisestä sairastamisesta. Sivulta löytyy linkkejä sairastuneen omaisille suunnattuihin tukipalveluihin.

Paikallistasolla  Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry järjestää tukea mielenterveydenhäiriöön sairastuneiden omaisille. Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n (Oma ry) toiminnan tavoitteet:

 • omaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • vertaisuuden mahdollistaminen
 • avoimuuden lisääminen mielenterveysongelmista puhuttaessa
 • omaisten tasavertaisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttaminen
 • omaistoiminnan kehittäminen

Toimintamuotoja ovat: puukissat

 • vertaistuki
 • omaisten ryhmät
 • erilaiset tapahtumat
 • virkistys
 • tuetut lomat
 • koulutus
 • tiedotus

Alkuvuodesta 2017 on alkamassa:

ABC-kurssi omaisille maanantaisin klo 17–19. Paikka ESTERY-talo Otto Mannisenkatu 4.

 • ma 20.2. Alussa se oli yhtä myllerrystä; läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia.
 • ma 27.2. Arkeen mahtuu monenlaista; miten etsiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia arjen ongelmatilanteisiin, esim. läheisen tarvitsemiin tukitoimiin
 • ma 13.3. Arjen pienet ilot; tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat
 • ma 20.3. Missä nyt mennään ja kuinka tästä eteenpäin?

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.2. mennessä Minnalle p. 040 586 7359 tai minna.kurvinen@omary.fi

Savon mielenterveysomaiset Facebookissa