Henkinen vahvuus

IMG_4849

-Vahvuus on herkkyyttä-

Verkossa kiertää monenlaisia listoja siitä mitä on, tai ei ole henkinen vahvuus. Tässä yksi niistä, Kodinkuvalehdessä julkaistu LUE 12 asiaa, joita  henkisesti vahvat ihmiset eivät teeHyvä listaus asioista, jotka ovat keskeisesti  yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, muitakin toki on. Henkisesti vahvaksi ryhtyminen ei aina onnistu pelkästään listaa lukemalla ja tulemalla tietoiseksi siitä, mihin kannattaisi pyrkiä. Joskus toki riittää sekin, että nimetään esimerkiksi omia oikeuksia ja sanallistetaan tervettä rajan vetämistä itsen ja toisten välille. Tällaiset listaukset toimivat hyvinä muistutuksina siitä, että näinkin asiat voisivat olla, myös sinun kohdallasi.

Psykoterapiassa tarkastellaan tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että henkistä hyvinvointia tukevat elementit eivät ole käytössä tai eivät ole edes päässeet rakentumaan. Tutkitaan esteitä, miksi ei tunnu mahdolliselta ottaa käyttöön näitä elementtejä tässä hetkessä. Kyseenalaistetaan näkemyksiä, jotka estävät tervehdyttävän muutoksen. Totutellaan ajatukseen, että paremmin voiminen on mahdollista myös itselle. Sitten lähdetään totuttelemaan käytännön tasolla. Pieniä, toipumista mahdollistavia ja hyvinvointia tukevia muutoksia lähdetään tekemään omassa arjessa.

Jos jotenkin halutaan yleistää muutoksen luonnetta ja henkisen hyvinvoinnin peruskiveä, niin tiivistetään vaikka näin: Henkisen vahvuuden pohja on itsetuntemus, joka rakentuu inhimilliselle ymmärrykselle omista tarpeista, toiveista, onnistumisista ja pettymyksistä. Tältä pohjata on mahdollista nähdä hyvinvointi oman vastuun piiriin kuuluvana ominaisuutena, johon itsellä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa.