Tyttöjen alidiagnosoitu autismi

Kirjoitus pohjautuu  Autismi- ja aspergerliiton sivuilla olevaan, useita tutkimuksia siteeravaan tekstiin Autismi ilmenee tytöillä eri tavalla

Tyttöjen autismi näyttäisi jollain tavoin sijoittuvan ikään kuin poikien autismin ja ns. normaalikäyttäytymisen väliin. Lisksi autismikirjon tytöillä ja naisilla on erikoispiirteitä ja/tai eirityistä voimakkuutta piirteissään verrattuna autistisiin poikiin.

Tytöt voivat olla taitavampia oireidensa piilottamisessa. Yksi syy alidiagnosointiin tarjoutuu tyttöjen kyvystä kompensoida ja piilotella oireitaan. Jopa niin, että jos ihmistä arvioidaan ainoastaan hänen ulkoisen käytöksensä perusteella, hänessä ei välttämättä huomata mitään poikkeavaa.

Tutkimusnäyttöä on siitä, että ystävyyden laadun ja empatian suhteen autismikirjon tytöt saivat yhtä paljon pisteitä kuin samanikäiset neurotyypilliset (ns. tavalliset) pojat, mutta vähemmän pisteitä kuin samanikäiset neurotyypilliset tytöt. Autismikirjon tytöillä näyttää kuitenkin olevan paljon suurempi tarve tuntea yhteyttä toisiin ihmisiin kuin autistisilla pojilla ja tytöillä esiintyy pakonomaista tarvetta lukea ja etsiä tietoa sosialaisen elämän säänönmukaisuuksista ja säännöistä.

Tyttöjen sosiaalinen elämä on raakaa ja se raakuus alkaa viimeistään murrosiässä.  Murrosikä on luonnollisesti haastavaa aikaa monille lapsille, mutta se on erityisen vaikeaa autismikirjon tytöille. Useat heistä pärjäävät vielä ala-asteen yksinkertaisten ystävyyssuhteiden maailmassa, mutta seinä tulee vastaan ala-asteen lopussa ja yläasteelle siirryttäessä, kun he astuvat tyttöjen välisen ilkeilyn ja flirttailun ja seurustelun hankalaan ja hienovaraiseen maailmaan. Vaikeus tulkita sosiaalisia vihjeitä ja monimerkityksyyksiä yhdistettynä ystävyyden kaipuuseen ja yksinäisyyteen on  kova ja hämmentävä paikka.

Yksinäisyys piinaa jatkuvasti sosiaalista yhteyttä kaipaavia autismikirjon ihmisiä, jotka eivät saa sitä. Baron-Cohenin ja hänen kollegoidensa vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan 66 prosenttia Asperger-aikuisista ilmoitti, että heillä on ollut itsetuhoisia ajatuksia. Se on noin kymmenen kertaa enemmän kuin valtaväestössä. Yksi kolmannes koehenkilöistä oli naisia, ja heillä esiintyvyys oli 71 prosenttia.

Autististen henkilöiden taipumus suoruuteen ja asioiden ottamiseen kirjaimellisesti voivat valitettavasti tehdä autismikirjon naisista ja tytöistä helppoja kohteita seksuaaliselle hyväksikäytölle. Tekstissä viitataan autistiseen naiseen, joka valaisee tätä väkivalta-alttiutta näin: Monet autistiset naiset ovat hyvin tietoisia omasta sosiaalisesta eristäytymisestään. ”Jos koet, että muiden on vaikea rakastaa sinua, tyydyt rakkauden suhteen vähempään”, hän sanoo.

Alidiagnosointiin vaikuttaa myös se, että  autismikirjon tytöt ja pojat leikkivät eri tavalla. Tutkimusten mukaan autismikirjon tyttöjen käytös on harvemmin niin toistuvaa kuin pojilla. Lisäksi, toisin kuin poikien kohdalla, ero tyttöjen neurotyypillisen ja autistisen kehityksen välillä ei välttämättä riipukaan niin paljon heidän kiinnostuksen kohteidensa luonteesta kuin niiden voimakkuudesta. Autismikirjon tytöt saattavat kieltäytyä puhumasta muusta kuin kiinnostuksen kohteestaan tai unohtavat antaa keskustelukumppanille suun vuoroa. ””Liian” on yleinen sana autismikirjon naisia kuvatessa. Liian paljon, liian voimakas, liian herkkä, liian sitä, liian tätä”

Muiden diagnoosien varjossa….syömishäiriöt, pakko-oireisto, ADHD?

Rinnastus syömishäiriöihin on uusi näkökulma, mutta mielenkiintoinen todellakin, kun sitä tarkemmin käy miettimään.

2000-luvun puolivälissä tutkijat King’s College London -yliopiston psykiatrin Janet Treasuren johdolla alkoivat tutkia ajatusta, jonka mukaan anoreksia voisi olla yksi autismin ilmenemistavoista naisilla, johtaen heidän alidiagnosointiinsa. ”Kognitiivisissa profiileissa on hätkähdyttäviä samankaltaisuuksia”, sanoo Kate Tchanturia, syömishäiriötutkija ja Treasuren kollega King’s College London -yliopistosta. Sekä autistiset että anorektiset ihmiset ovat usein jäykkiä, keskittyvät yksityiskohtiin ja ahdistuvat muutoksista. Lisäksi useat autismikirjon ihmiset pitävät tiettyjä makuja ja ruoan tekstuureja vastenmielisinä, heidän ruokavalionsa on usein hyvin rajoittunut

Autismi ja adhd esiintyvät usein yhdessä. Näin ollen helposti häiriintyvät tai hyperaktiiviset tytöt saavat usein adhd-diagnoosin, vaikka autismikirjo olisi sopivampi. Pakko-oireinen käytös, jäykkyys ja muutoksen pelko ovat tavanomaisia oireita sekä autismikirjon ihmisillä että pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä ihmisillä, mikä osaltaan viittaisi siihen, että autismikirjon naisia alidiagnosoidaan myös tässä ryhmässä.

Tutkimus etenee ja tietoisuus lisääntyy. Sillä aikaa autismikirjon naisten kokemukset voivat ehkä opettaa meitä olemaan suvaitsevaisempia naisten sosiaalisesti taitamatonta käytöstä kohtaan – tai vähemmän suvaitsevia miesten vastaavaa käytöstä kohtaan.

Englannin kielinen alkuperäisteksti Autism – it`s different in girls