Miksi vapaaehtoistyötä kannattaa tehdä?

Sen lisäksi, että vapaaehtoistyöstä on apua jollekin, niin siitä on hyötyä myös tekijälle. Frank Martela on tutkinut suomalaisten hyvinvointia. Saman suuntaisia tuloksia tulee myös maailmalta, aihetta on tutkittu erityisesti ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta.

Taustalla on ajatus, että kun perustarpeet ovat tyydyttyneet, ihmisen hyvinvoinnille on merkityksekästä saada tehdä ja toimia sopivan verran ja sopivassa ajankohdassa. Eli vapaaehtoistyön tulee olla todellakin vapaaehtoista ja omista tarpeista lähtevää, silloin siitä ulosmitattava hyöty on merkittävä. Lisäksi on todettu, että loppujen lopuksi ihmisen ei ole hyvä olla liiaksi jouten. Täytyy osata levätä, mutta jossain kohti pelkällä levolla ei enää ole positiivisia vaikutuksia. Ilmiötä on tutkittu esimerkiksi lottovoittajien ja eläkeläisten keskuudessa.

Ihmisellä on tarve olla osa jotakin ja olla tarpeellinen. On myös tarve saada nähdä työn tulos, myös työn tuottama hyvämieli toisille. Nykyisin puhutaan helpon elämän perässä juoksemisesta ja että ihmiset eivät ole valmiita näkemään vaivaa. Suuressa kuvassa näyttää kuitenkin siltä, että tyytyväisyyttä tuottaa enemmän kokemus siitä, että on joutunut jonkin verran ponnistelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Sama pätee monilla eläinlajeilla, mutta perustarpeiden tyydytyttyä. Jos on valtava nälkä, ottaa eläin ruoan heti, kun se ilmestyy näköpiiriin, muuten ruoan suoma tyydytys on suurempi pienen ponnistelun jälkeen. Ihmisiin palatakseni, vapaaehtoistyö saattaa vastata sosiaalisiin tarpeisiin. Toisille sosiaaliset kokemukset ovat keskeistä hyvinvoinnille, toisille sen merkitys ei ole yhtä suurta. Yleisestiottaen suurin osa meistä kuitenkin haluaa edes löyhästi kuulua johonkin ryhmään.

Tässä joitakin vaikutuksia: Tutkimusten mukaan altruistiset ja vapaaehtoistyötä säännöllisesti tekevät elävät keskimäärin pidempään ja onnellisempana. Tämä on havaittu jopa solutasolla. Vapaaehtoistyö on yhdistynyt myös vähäisempään sosiaaliseen eristäytymiseen ja masennuksen oireisiin sekä hitaampaan kognitiiviseen rappeutumiseen – mikä tarkoittaa dementian riskin pienenemistä. Vapaaehtoistyö alentaa verenpainetta. Kahdentoista kuukauden aikana vähintään 200 tuntia vapaaehtoistyötä tehneillä oli 40 prosenttia pienempi korkean verenpaineen riski kuin niillä, jotka eivät tehneet vapaaehtoistyötä.

Hyötyvät vaapaaehtoistyöstä myös nuoremmat, mutta ymmärrettävästi monella ei ole nuorena tai nuoressa aikuisuudessa aikaa, ja kuten edellä todettu, väkipakolla ei kannata aikaa repiä tähänkään hommaan.