Ole läheinen, älä hoitaja….

….ja huolehdi omasta jaksamisestasi!

Ensin yleisesti….

Psykologi Minna Koivuranta antaa neuvot hankalien tilanteiden ja tunteiden käsittelyyn Oma aika lehden jutussa Pidä myös itsestäsi huolta , kun omainen sairastuu

13 + 1 vink­kiä sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le

1. Älä omak­su hoi­ta­jan roo­lia ai­na­kaan py­sy­väs­ti.

2Us­ko, et­tä ti­lan­ne ta­soit­tuu ja ta­sa­ver­tai­nen pa­ri­suh­de löy­tyy jäl­leen.

3. Ma­sen­nus ja han­ka­luus ovat sai­rau­den oi­rei­ta. Lä­hei­sen oma per­soo­na on nii­den ta­ka­na edel­leen ole­mas­sa.

4. Sai­ras­tu­nut tar­vit­see ai­kaa tun­tei­den kä­sit­te­lyyn.

5Han­ki tar­vit­ta­es­sa psy­ko­lo­gin tai te­ra­peu­tin am­mat­ti­a­pua.

– putting on my own oxygen mask first –

6. An­na toi­sel­le ti­laa ja kysy, ha­lu­aa­ko hän apua jo­hon­kin.

7Sai­ras­tu­neel­la­kin on it­se­mää­rää­mi­soi­keus. Hän­tä ei voi pa­kot­taa hoi­ta­maan it­se­ään.

8. Huo­leh­di omas­ta hyvin­voin­nis­ta­si.

9. Älä luo­vu har­ras­tuk­sis­ta ja ilois­ta.

10. Puhu tun­teis­ta­si muil­le­kin kuin per­heen­jä­se­nil­le.

11Ase­ta syyl­lis­tä­jäl­le ra­jat hyl­kää­mät­tä hän­tä ko­ko­naan.

12. Ai­kui­nen lap­si ei voi pois­taa van­hem­pan­sa ah­dis­tus­ta.

13. Hae tar­vit­ta­es­sa myös it­sel­le­si apua, hoi­toa ja lo­maa.

+

Omais­jär­jes­töt ja po­ti­la­syh­dis­tyk­set vä­lit­tä­vät ver­tais­tu­kea.

 

Sitten masennuksen iskiessä…

Kun perheessä yksi sairastuu masennukseen, sairaus koskettaa kaikkia. Läheinen muuttuu ja roolit perheessä ovat vaarassa muuttua. Läheisen merkitys on suuri, joten on hyvä pysähtyä miettimään mikä todella auttaa läheistä parhaiten ja miten vastuu läheisen tukemisesta jaetaan terveydenhuollon kanssa. Sairauden hoidosta päävastuu kuuluu aina terveydenhuollolle. Läheinen tukee parhaiten olemalla läheinen. ”Masentuneen läheisillä on tutkitusti kohonnut riski sairastua itse masennukseen. Kuten yllä todettua, masentuneen hoito ei ole sinun vastuullasi. Mutta oma jaksamisesi on. Pidä kiinni omasta elämästäsi ja omasta onnestasi. Tapaa ystäviäsi, käy ulkona, matkusta, nauti elämästä”. Lue lisää Hidasta Elämää sivustolla julkaistusta kirjoituksesta Ole läheinen, älä pelastaja – Mikä on läheisen rooli masentuneen elämässä?

 

Ystävyyssuhteet ovat myös vaarassa masennuksen kourissa. Kukaan ei jaksa yksipuolisesti tukea ja masentunutta saattaa hävettää ottaa apua vastaan, kun ei jaksa itse olla vastavuoroisessa kontaktissa. Erkaannutaan ja se ei tunnut kummastakaan osapuolesta hyvältä. ”Kun sairastunut hakee tukea läheisistä, rajaa on vaikea vetää. Masentunut tarvitsee ihmisiä, jotka välittävät, mutta kenenkään ei tarvitse ottaa toisen oloa kantaakseen. Ystävyyteen kuuluu se, että autetaan, kun on vaikeaa. Mutta ystävä ei ole terapeutti tai hoitaja. Ystävä on ystävä”, kriisityöntekijä Pirjo-Riitta Liimatainen toteaa jutussa Masentunut tarvitsee ystävää, mutta ystävä ei ole ammattiauttaja: ”Pidä huolta myös itsestäsi”, muistuttaa kriisityöntekijä

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on  mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio, jossa tehdään työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille. Paikallinen toimija Mikkelin aluella on  Savon mielenterveysomaiset – Fin Fami ry