Psykoterapia…myös miehille!

Kuva ei varsinaisesti liity tekstiin mitenkään. Onpahan vaan piilomainontaa miehekkään Kyöstin miehekkäistä ajatuksista.

Puhuttiin tässä päivänä muutamana asiakkaiden kanssa miehen psykoterapiaan hakeutumisen vaikeudesta. Todettiin, että oman asiakaskuntani nais – mies suhdeluku 80 -20 saattaa hyvinkin heijastella yleistä linjaa psykoterapia-asiakkuuksista, kuten muutenkin vapaaehtoisesti psyykkisen avun piiriin hakeutumisesta.

Mietittiin, miten miehille olisi hyvä viestiä siitä, että psykoterapiat ovat myös heitä varten? Asiantuntija, eli mies totesi, että vertaiskokemuksen kautta ja yhteyksissä, joissa yhteenkokoontumisen teema on joku muu, koska esim. miesten keskusteluryhmiin osallistuvat ne miehet, jotka ovat jo astuneet yli tuon avun hakemisen ja vastaanottamisen kynnyksen. Ja tavalla, joka ei ole julistava, osoitteleva, tunkeva….vaan hienovaraisesti omasta kokemuksesta kertova, tai oikeastaan tiedottava, että ”mulla on kuule tällaista, halutessasi voin kertoa lisää.”

Alla miesten psykoterapiaan erikoistuneen psykoterapeutin näkemyksiä miehen vaikeudesta tunnistaa ja käsitellä tunteitaan.

Mies: Tunnista oma murtumispisteesi – ”Kun joku sorkkii mielen miinoja, joudumme alligaattorimoodiin”


Jukka Valkosen & Olavi Lindforsin tutkimusartikkelissa syvällinen tarkastelu perinteisen rooliajattelun vaikutuksesta ulkopuolisen avun vastaanottamiseen. Ajatuksia myös miehen masennuksen tunnistamisen vaikeudesta, sekä miehen itsensä, että myös ammattilaisten vaikeudesta, sillä miehen masennus saattaa ilmetä tavoilla, joita perinteiset masennuskyselyt eivät tavoita. 

Perinteinen maskuliinisuus miesten psykoterapian haasteena

Viimeisenä masennuksen ja terapiaan hakeutumisen kokenut mies, joka on osana omaa muuttumisprosessiaan alkanut kirjoittamaan blogia Sieluni silmin. Sieltä teksti

Terapian tarpeessa