Psykologinen joustavuus

Psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja tietoinen siitä, mitä mielessämme ja kehossamme tapahtuu (ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset), avoimuutta näille tapahtumille eli niiden hyväksymistä pyrkimättä muuttamaan niitä sekä samalla arvojen mukaista toimintaa. Psykologinen joustavuus on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin, resilienssiin eli selviytymis- ja sopeutumiskykyyn sekä alhaisempaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

Psykologinen joustavuus koostuu kuudesta osa-alueesta:

Läsnäolo ja joustava tarkaavuus nykyhetkessä

Tunteiden hyväksyminen

Suhde ajatuksiin

Havainnoiva minä

Arvojen selkeys

Omistautuminen tekoihin

KÄY LUKEMASSA: Psykologinen joustavuus kriisessä ehkäiee masennusta

KÄY KUUNTELEM;ASSA:Jos elämä murjoo, joustava mieli auttaa – ja sitä voi harjoitella

KÄY TESTAAMASSA: Onko sinulla joustava mieli? Testaa!