Miksi kirjoitan…..asiakkaan blogi

Minulle tämä on tosi tärkeää, kirjoittaa ja jakaa tuotoksia nimenomaan Ullamaijan sivuilla. Siihen liittyy ennen kaikkea luottamus ja turva. Ja ne ovat minulle kaksi hyvin tärkeää asiaa. Tekstien ja videoiden työstäminen edistää myös omia prosesseja ja sitä kautta omaa henkistä kasvuani.

Oma tarina ja sen läpikäyminen ei ole kaikkein helpointa. Mutta ilman tätä Ullamaijan ”luomaa” väylää, en olisi varmaankaan tässä, missä nyt olen itseni kanssa. Se, että tuotoksia saa jaettua ja että niitä joku mahdollisesti lukee, katsoo ja kuulee, antaa myös minulle paljon. Niiden merkitys ei jää minulle vain siihen, että niiden tuottaminen jo sinällään palkitsee. Kuten sanottu, jotain kun saa annettua itsestään ulos, niin jollekin muulle itsessään vapautuu tilaa. Ja tarkoitan nimenomaan rakentavassa mielessä.

Tässä elämänvaiheessa, on hyvä olla. Elämässä on haasteita, mutta silti. Uskallan olla armollisempi itseä kohtaan ja on lupa ja tilaa tunteille, joita aiemmin olen sysännyt sivuun tai juossut karkuun, taikka kääntänyt sen kaiken epätoivoisesti itseeni. Siedän myös erilaisia tunteita ja tuntemuksia aiempaa enemmän. Aina niissä ei ole mukava olla, mutta epämukavuutta on vaan joskus siedettävä ja hyväksyttävä se, että on epämukavaa, päästäkseen elämässä eteenpäin.

”Sanoittaja”