Elä arkea, kaikilla tunteilla!

Hyvä arki sisältää kaikenlaiset tunteet.

Joidenkin tutkimusten mukaan kontrolloimme päivittäisistä tapahtumista vain noin kahtakymmentä prosenttia. Voimme vaikuttaa siihen miten lepäämme, liikumme, syömme ja pukeudumme, mutta näihinkin on helppo löytää kontrollin ulottumattomiin karkaavia poikkeuksia.

Vaikka kuvittelemme kontrolloivamme arkea suunnittelemalla tarkasti, kartoittamalla riskejä ja varautumalla pahaan päivään, kriisien ja kivun määrää emme voi säädellä. Sen sijaan voimme vaikuttaa siihen, kuinka kohtaamme ne arjessamme. Lue lisää artikkelista Elä arkea niin että tuntuu. Jutussa korostetaan kaikenlaisten tunteiden kuulumista normaaliin elämään.

Normaaliin elämään kuuluvat myös kaikenlaiset vaiheet, onnistumiset ja epäonnistumiset, jopa kriisit. Välillä menee pätkä ihan tosi hyvinkin, ja niistä sitten laitetaan kuva someen. Tai vaikka menisi aika päin prinkkalaa, niin otetaan kuva siitä, mikä on hyvin. Eikä siinä ole mitään huonoa. En usko, että suurin osa idyllisistä somepostauksista on tehty tavoitteena viestittää kuvaa täydellisestä elämästä, vaan korostaa niitä asioita jotka ovat itselle tärkeitä ja tuovat hyvää mieltä. Me, jtotka postauksia katsomme, vertaamme niitä herkästi omaan elämämme ja nostamme esiin seikat, joihin emme itse ole tyytyväisiä.