MBB – Kehon ja mielen yhteys

Mind-Body Bridging (MBB) on psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Blockin ja hänen vaimonsa, Carolyn Bryant Blockin, kehittämä menetelmä. MBB jakaa yhteneväisyyksiä mm. dialektisen käyttäytymisterapian ja mindfulness-pohjaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian kanssa.

Mind-Body Bridging tarjoaa tieteellisesti tutkittuja ja kliinisesti testattuja, helppokäyttöisiä tekniikoita, jotka auttavat muuttamaan aivojemme tavanomaista tapaa ajatella ja toimia, sekä auttaa aivomme optimaaliseen tilaan. Menetelmä vähentää tutkitusti stressiä, masennusta, uniongelmia ja aggressiivisuutta. MBB-harjoitusten tarkoituksena on lisätä itsesäätelytaitoja ja kykyä havainnoida ja hallita tunteita, ajatuksia ja käytöstä, näin kasvattaen ihmisen luontaista resilienssiä (kykyä selviä vastoinkäymisistä).

Viimeaikainen stressitutkimus osoittaa, että ulkopuolinen ympäristö erilaisine stressaavine tekijöineen ei aiheuta stressiä, vaan sen sijaan aivojemme oletusverkosto, jota kutsutaan myös identiteettijärjestelmäksi. Identiteettijärjestelmä muuttuu yliaktiiviseksi, kun sisäiset sääntömme nk. vaatimukset siitä miten maailmamme tulisi olla ja miten meidän ja muiden pitäisi olla, eivät toteudu.

Tällaisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi ”minun täytyy tehdä tämä täydellisesti”, ”minun pitää aina voittaa”, ”minun täytyy auttaa muita” tai ”minun on pidettävä asiat omassa kontrollissani”. Kun vaatimuksemme eivät toteudu, identiteettijärjestelmämme yliaktivoituu, ja aiheuttaa meille stressiä ja sen, ettei aivomme enää toimi optimaalisella tavalla.

Kehomme on usein viisaampi kuin päämme sen suhteen, että ne tietävät mitä meille oikeasti kuuluu. Moni meistä on huomannut perhosia vatsassaan, ahdistuksen tunteen rinnassa, kireät hartiat tai jomotuksen päässä ennen haastavaa tilaisuutta tai sen aikana.

Nämä voivat olla merkkejä yliaktiivisesta identiteettijärjestelmästä. Nämä merkit toimivat vähän samalla tavalla kuin kuumemittari. Erilaisista kehonjännitteistä voimme tietää, että aivomme eivät toimi sillä hetkellä optimaalisella tavalla ja kykymme nähdä tilanne avoimin mielin ja havaita erilaisia mahdollisuuksia on rajoittunut. Myöskään päätöksentekokykymme ei silloin ole parhaimmillaan. MBB:n avulla saamme aivomme luonnolliseen toimintamoodiin ja siten paremman pääsyn sisäisiin resursseihimme.

MBB:n tarjoamat työkalut koostuvat aistiharjoitteista, yhdistettynä kirjoitettuihin kognitiivisiin karttoihin siitä, minäkälaisia ajattelumalleja, tarinaketjuja ja vaatimuksia meidän identiteettijärjestelmämme meille syöttää. Lyhyenkin aistiharjoituksen avulla saamme luonnollisen toimintamoodin aivoissamme aktiiviseksi, ja siten kaikki tarvittavat aivojen osa-alueet optimaalisella tavalla käyttöön. Silloin voimme ajatella selkeämmin, ajatuksemme ovat usein paljon postiivisempia ja ratkaisukeskeisempiä, saatamme saada aivan uudenlaisia ideoita.

Mind-Body Bridging harjoitteet ovat todella helppo oppia ja käyttää myös kesken työpäivän. Samoin kuin kehomme lihakset tarvitsevat harjoitusta vahvistuakseen, niin myös aivomme tarvitsevat treeniä toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Psykologi yrittää – blogissa hyvä teksti asiaan liittyen: Vaativa mieli ei lisää hyvinvointia

Suomen mielenterveysseuran sivuilta harjoituksia: Mind-Body Bridging – harjoituksia